Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany Timișoara  în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara  și Fundația Agora din Municipiul Oradea  implementează proiectul strategic POSDRU/176/3.1/S/149677-”ACCES – Antreprenoriat – Curaj, Cunoaștere, Efort, Succes”, Axa prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este prevăzut să se desfășoare în perioada 16 februarie 2015 – 15 decembrie 2015. Valoarea totală a acestui proiect este de 6.713.288,00 lei din care 94% în valoare de 6.184.280,91 lei valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din FSE; 6% în valoare de 394.741,33 lei valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din Bugetul Național și 2 % în valoare de 134.265,76 lei contribuția eligibilă a Beneficiarului-Fundația Serviciilor Sociale Bethany.

Prezentare generală

I. Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea culturii antreprenoriale cu scopul declarat de dezvoltare a capacității persoanelor de a-și transforma ideile de afaceri în inițiative antreprenoriale funcționale.  În acest sens, prin intremediul proiectului, 400 de persoane cu vârsta peste 18 ani din Regiunea de Vest și Regiunea de Nord-Vest, care intenționează să inițieze o activitate pe cont propriu, vor participa la programe de formare pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale.  Totodată, aceștia vor beneficia  și de sprijinul consilierilor, din Centrele de Sprijin pentru Inițierea în afaceri care vor fi înființate și dezvoltate în cadrul proiectului, dacă vor dori să materializeze o idee antreprenorială. Obiectivul general al proiectului vizează, pe termen lung, schimbarea perspectivei referitoare la activitățile pe cont propriu, în special în rândul  generației tinere și a femeilor, prin formarea a 400 de potențiali antreprenori….

afla mai multe…