FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR (FEAA) DIN CADRUL UNIVERSITATII DE VEST TIMIȘOARA- PARTENER 1

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) este orientată spre cunoașterea fundamentală, cercetarea aplicativă și spre conectarea rezultatelor acestora la spiritul și realitățile practice ale afacerilor.

Prin cercetarea realizată promovează idei noi, promovează cunoașterea transdisciplinară pentru a împinge barierele cunoașterii spre arii, discipline și subiecte încă neabordate până acum.

Cercetarea realizată de colectivul didactic și de doctoranzii FEAA are ca și caracteristici rigoarea academică, dar și relevanța pentru mediul de afaceri. Este o cercetare flexibilă pentru că nu ține seama de dihotomii, dar este și colaborativă pentru că este realizată de oameni care vin cu diverse perspective din domeniile lor de cercetare. De asemenea, cercetarea FEAA este una orientată spre producția de idei, dar și spre îmbunătățirea laturii sale epistemologice, spre crearea de noi metode și instrumente de măsurare a fenomenelor economice și a performanțelor manageriale ale organizațiilor.

Pornind de la declarația de misiune și obiectivele strategice asumate, FEAA realizează o producție inovativă de cercetări fundamentale și aplicative relevante care contribuie la o mai bună cunoaștere a societății, economiei și practicii afacerilor. Ne dorim creșterea reputației și competitivității în lumea academică și științifică internațională, creșterea vizibilității rezultatelor a tot mai multe cercetări realizate de corpul profesoral al facultății, de doctoranzi prin publicarea lor în jurnale internaționale prestigioase.

Direcțiile de cercetare acoperă o sferă largă de subiecte din domeniile de cercetare specifice facultății: contabilitate, finanțe, economie, management, marketing, sisteme informaționale în afaceri. FEAA stimulează realizarea de cercetări interdisciplinare tot mai deschise și transparente tuturor stakeholderilor: parteneri internaționali-facultăți de profil și laboratoare de cercetare, mediul de afaceri, instituții guvernamentale și non-guvernamentale, comunitatea locală.

Contact:

Adresa: Str. J.H. Pestalozzi nr. 16, cod 300115, Timisoara
Telefon: 0256/59.25.05
Telefon: 0256/59.25.06
Fax: 0256/59.25.00
E-mail: feaa.secretariat@e-uvt.ro

Pentru mai multe informatii consultati:  http://www.feaa.uvt.ro/ro/

FUNDAȚIA AGORA ORADEA -PARTENER 2

Contact:

Adresa: Piata Tineretului nr. 8, cod 410526, Oradea
Telefon: 0259/42.73.98
Fax: 0259/43.49.25
E-mail: secretariat@univagora.ro

Pentru mai multe informatii consultati: http://univagora.ro/ro/